אופטו

משמעת טכנית נוצר על ידי שילוב של אופטיקה ואלקטרוניקה.