מוצרי מוליכים למחצה בדידים

התקני מוליכים למחצה בדידים בדרך כלל מתייחסים דיודה גביש מוליך למחצה, טרנזיסטורים מוליכים למחצה המכונה דיודה, טרנזיסטור והתקנים מוליכים למחצה מיוחדים.