פיתוח לוחות, ערכות, מתכנת

Demoboard הוא מעגל מודפס המשמש לוחות development.Development מערכת משובצת, ערכות, מתכנת